Schweiz

Fabriken i Schweiz har följande standardcertifikat. 

ISO-certifiering 

Kvalitetshanteringssystemet ISO 9001 fungerar som verktyg för vidareutveckling och kontinuerlig förbättring av de säkerhetsplomber vi tillverkar och levererar, vilket i sin tur leder till en mycket hög kundtillfredsställelse. 

Unisto uppfyller alla krav enligt ISO 45001 (Occupational Health and Safety Assessment Series).   Vi ser det som vår skyldighet att följa alla riktlinjer avseende hälsa och säkerhet nu och i framtiden och därmed säkerställa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare och förtroende från våra kunder. 

Miljöhanteringssystemet ISO 14001 bekräftar det fortlöpande arbete som Unisto gör för miljön och företagets höga kvalitetsstandarder. 

Internt  

Våra medarbetare tänker och handlar miljömedvetet, vilket ger en hållbar verksamhet. Vi minimerar avfall av alla slag och återvinner så mycket som möjligt både i och utanför våra produktionsanläggningar.  

Externt  

Vi säkerställer överensstämmelse från alla våra leverantörer och kräver certifikat som specifierar egenskaperna i de material som levereras.  

Om det behövs kan vi även se till att dessa certifikat och datablad görs tillgängliga för kunder. 

Vårt miljöhanteringssystem infördes efter att vi fastställt vår hållbarhetspolicy och de mål som vi utarbetade vårt miljöprogram ifrån. Vi arbetar hela tiden mot förbättring genom fortlöpande granskningar av miljöarbetet.  

Det här innebär att när du köper säkerhetsplomber från Unisto kan du vara säker på att alla miljöaspekter har beaktats.  

ISO 9001, 14001 / ISO 45001

ISO 17712 – Bilaga A 

Denna säkerhetsrelaterade praxis för plombtillverkare definierar mer än två dussin obligatoriska teman, som underhåll av kvalitetssäkringsprogram, riskanalyser av anläggningar, sju års datakvarhållningsprogram för plomber och åtkomstkontroll till tillverknings- och förvaringsutrymmen. Unisto uppfyller alla dessa punkter. 

Unisto lägger stor vikt vid kontinuerliga förbättringar av våra kvalitetshanterings-, miljöskydds- och arbetssäkerhetssystem. 

Certifikat ISO 17712 – Bilaga A

REACH (EG 1907/2006) 

Syftet med REACH-certifieringen (EG 1907/2006) är att skydda människors hälsa och miljön genom tidig och förbättrad identifiering av kemiska substansers inneboende egenskaper.  

Enligt EU:s kemikalieförordning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) får sedan 2007 endast kemikaliska substansers som är registrerade får användas för cirkulation i Europa. 

Som ”nedströmsanvändare” har inte Unisto skyldighet att registrera tillverkade produkter. Vi identifierar helt med REACH och arbetar bara med leverantörer som har sina råvaror korrekt registrerade.

Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007 och har följande primära mål:  

 1. Att bättre skydda människor och miljö från möjliga risker vid hantering av kemikalier. Här är det branschens ansvar att genomföra riskutvärderingar 
 2. Att möjliggöra fri cirkulation av kemiska substanser inom EU 
 3. Att öka konkurrenskraft och innovation 
 4. Att främja alternativa testmetoder för utvärdering av risker 

Dessutom gäller att de råvaror som används för att producera våra säkerhetsplomberingar överensstämmer med det material och ämnen som definieras i artiklarna 33 och 57 i förordning 1907/2006 / EG (ECHA Canditate-lista över ämnen av mycket stor betydelse), vilket innebär att inga material och ämnen från denna lista används. 

Unistos REACH-bekräftelse

ISO 17712 – Unisto Novus – Högsäkerhetsplomb 

Certifikatet ISO 17712 för säkerhetsplomber och dessas användning på fraktcontainrar, som utgör grunden för det internationella säkerhetshanteringssystemet i leverantörskedjan, U.S. Customs & Border Protection C-TPAT. 

Med implementering av ISO 17712 för ”Fraktcontainrar – Mekaniska plomber” uppnås följande: 

 • En enhetlig procedur för klassificering av plomber baserat på mekaniskt motstånd. 
 • Säkerställande och efterlevnad av höga säkerhets- och kvalitetsstandarder 
 • Garanterad spårbarhet av sålda plomber 

Unisto Novus-bultplomb har testats av MIRDC, Taiwan i enlighet med ISO 17712 uppfyller helt de höga säkerhetskraven för nivå H (högsäkerhetsplomb). Högsäkerhetsplomben (H) är en plomb som syftar till att motverka obehörig öppning och stängning av plomben utan att det lämnar spår efter sig. Verktyg som bultsaxar eller avbitartänger krävs för att avlägsna högsäkerhetsplomber. 

Dessa certifikat delas ut baserat på både externa och interna tester som utförs enligt ISO 17712.

Extern testning: 

 • Test av dragstyrka  
 • Test av sjuvhållfasthet
 • Test av böjhållfasthet  
 • Test av slaghållfasthet 

Aktuella Unisto ISO 17712-certifikat: 

Intern testning: 

Test för synlig åverkan, avsnitt 6 

I enligt med ISO 17712, avsnitt 6, fastställs skriftligen lämpliga åverkanstest, de genomförs och testresultaten dokumenteras. Syftet med dessa manipulationstester är att säkerställa att H-plomben inte kan öppnas och stängas igen utan att lämna synliga spår av åverkan. Om det finns synliga spår av åverkan har plomben klarat testet. 

Vår högsäkerhetsplomb Hi-Genius har klarat alla interna och externa tester och är därmed visat sig vara en manipuleringsäker säkerhetsplomb av hög kvalitet. 

Du hittar vårt högsäkerhetscertifikat – länk till certifikat i enlighet med ISO 17712, avsnitt 6 – här.

Du hittar mer information om ISO 17712 på  www.iso.org 

Mer information om testlaboratorierna Dayton T. Brown i USA eller MIRDC i Taiwan finns på: www.dtb.com eller www.mirdc.org.tw/english/

Livsmedelsföreskrifter

Tester som utförts på ett oberoende testinstitut har visat att många av våra produkter och syntetiska färger lever upp till kraven i EU-förordningen 1935/2004 ”Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel”, däribland EU-förordningen 10/2011 ”Plastmaterial och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel”. 

Känd avsändare (Known consignor)

En känd avsändare är ett företag som skickar gods via flygfrakt eller flygpost i eget namn och för egen räkning. Vid avsändning följs tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter. 

Certifiering som känd avsändare (endast för flygfrakt) sparar tidsödande och kostsamma kontroller på flygplatsen. 
En känd avsändare utför kontrollerna själv och ansvarar för att objektet transporteras säkert.Därefter kan frakten flyttas till flygplatsens frakthanterare med hjälp av certifierad transportör och lastas direkt på flygplanet. Följande punkter säkerställs: 

 • Skydd för flygfrakt från obehörig åtkomst 
 • Användning av verifierad, specialutbildad personal 
 • Kontroll och skydd av gods från åtkomst och intrång 
 • Konsignationsbaserad säkerhetsdeklaration 
 • Garanterade säkerhetskrav genom hela transportkedjan 

Eftersom Unisto AG, Horn, är en validerad känd avsändare sparar våra kunder både tid och extrakostnader.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver ytterligare information.

Tyskland

Fabriken i Tyskland har följande standardcertifikat.

ISO-certifiering 

Kvalitetshanteringssystemet ISO 9001 fungerar som verktyg för vidareutveckling och kontinuerlig förbättring av de säkerhetsplomber vi tillverkar och levererar, vilket i sin tur leder till en mycket hög kundtillfredsställelse. 

ISO 9001 (Tyskland)

ISO 17712 – Unisto Hi Genius – Högsäkerhetsplomb 

Certifikatet ISO 17712 för säkerhetsplomber och dessas användning på fraktcontainrar, som utgör grunden för det internationella säkerhetshanteringssystemet i leverantörskedjan, U.S. Customs & Border Protection C-TPAT. 

Med implementering av ISO 17712 för ”Fraktcontainrar – Mekaniska plomber” uppnås följande: 

 • En enhetlig procedur för klassificering av plomber baserat på mekaniskt motstånd. 
 • Säkerställande och efterlevnad av höga säkerhets- och kvalitetsstandarder 
 • Garanterad spårbarhet av sålda plomber 

Unisto Hi-Genius-bultplomb har testats av MIRDC, Taiwan i enlighet med ISO 17712 uppfyller helt de höga säkerhetskraven för nivå H (högsäkerhetsplomb). Högsäkerhetsplomben (H) är en plomb som syftar till att motverka obehörig öppning och stängning av plomben utan att det lämnar spår efter sig. Verktyg som bultsaxar eller avbitartänger krävs för att avlägsna högsäkerhetsplomber. 

Dessa certifikat delas ut baserat på både externa och interna tester som utförs enligt ISO 17712.

Extern testning: 

 • Test av dragstyrka  
 • Test av sjuvhållfasthet
 • Test av böjhållfasthet  
 • Test av slaghållfasthet 

Aktuella Unisto ISO 17712-certifikat: 

Intern testning: 

Test för synlig åverkan, avsnitt 6 

I enligt med ISO 17712, avsnitt 6, fastställs skriftligen lämpliga åverkanstest, de genomförs och testresultaten dokumenteras. Syftet med dessa manipulationstester är att säkerställa att H-plomben inte kan öppnas och stängas igen utan att lämna synliga spår av åverkan. Om det finns synliga spår av åverkan har plomben klarat testet. 

Vår högsäkerhetsplomb Hi-Genius har klarat alla interna och externa tester och är därmed visat sig vara en manipuleringsäker säkerhetsplomb av hög kvalitet. 

Du hittar vårt högsäkerhetscertifikat – länk till certifikat i enlighet med ISO 17712, avsnitt 6 – här.

Du hittar mer information om ISO 17712 på  www.iso.org 

Mer information om testlaboratorierna Dayton T. Brown i USA eller MIRDC i Taiwan finns på: www.dtb.com eller www.mirdc.org.tw/english/

Tveka inte att kontakta oss om du behöver ytterligare information.

Frankrike

Fabriken i Frankrike har följande standardcertifikat.

ISO-certifiering 

Kvalitetshanteringssystemet ISO 9001 fungerar som verktyg för vidareutveckling och kontinuerlig förbättring av de säkerhetsplomber vi tillverkar och levererar, vilket i sin tur leder till en mycket hög kundtillfredsställelse. 

ISO 9001 (Frankrike)

Miljöhanteringssystemet ISO 14001 bekräftar det fortlöpande arbete som Unisto gör för miljön och företagets höga kvalitetsstandarder. 

Internt  

Våra medarbetare tänker och handlar miljömedvetet, vilket ger en hållbar verksamhet. Vi minimerar avfall av alla slag och återvinner så mycket som möjligt både i och utanför våra produktionsanläggningar.  

Externt  

Vi säkerställer överensstämmelse från alla våra leverantörer och kräver certifikat som specifierar egenskaperna i de material som levereras.  

Om det behövs kan vi även se till att dessa certifikat och datablad görs tillgängliga för kunder. 

Vårt miljöhanteringssystem infördes efter att vi fastställt vår hållbarhetspolicy och de mål som vi utarbetade vårt miljöprogram ifrån. Vi arbetar hela tiden mot förbättring genom fortlöpande granskningar av miljöarbetet.  

Det här innebär att när du köper säkerhetsplomber från Unisto kan du vara säker på att alla miljöaspekter har beaktats.  

ISO 14001 (Frankrike)

Tveka inte att kontakta oss om du behöver ytterligare information.

Malaysia

Fabriken i Malaysia har följande standardcertifikat.

ISO-certifiering 

Kvalitetshanteringssystemet ISO 9001 fungerar som verktyg för vidareutveckling och kontinuerlig förbättring av de säkerhetsplomber vi tillverkar och levererar, vilket i sin tur leder till en mycket hög kundtillfredsställelse. 

Miljöhanteringssystemet ISO 14001 bekräftar det fortlöpande arbete som Unisto gör för miljön och företagets höga kvalitetsstandarder. 

Internt  

Våra medarbetare tänker och handlar miljömedvetet, vilket ger en hållbar verksamhet. Vi minimerar avfall av alla slag och återvinner så mycket som möjligt både i och utanför våra produktionsanläggningar.  

Externt  

Vi säkerställer överensstämmelse från alla våra leverantörer och kräver certifikat som specifierar egenskaperna i de material som levereras.  

Om det behövs kan vi även se till att dessa certifikat och datablad görs tillgängliga för kunder. 

Vårt miljöhanteringssystem infördes efter att vi fastställt vår hållbarhetspolicy och de mål som vi utarbetade vårt miljöprogram ifrån. Vi arbetar hela tiden mot förbättring genom fortlöpande granskningar av miljöarbetet.  

Det här innebär att när du köper säkerhetsplomber från Unisto kan du vara säker på att alla miljöaspekter har beaktats.  

ISO 17712 – Unisto Hi Genius – Högsäkerhetsplomb 

Certifikatet ISO 17712 för säkerhetsplomber och dessas användning på fraktcontainrar, som utgör grunden för det internationella säkerhetshanteringssystemet i leverantörskedjan, U.S. Customs & Border Protection C-TPAT. 

Med implementering av ISO 17712 för ”Fraktcontainrar – Mekaniska plomber” uppnås följande: 

 • En enhetlig procedur för klassificering av plomber baserat på mekaniskt motstånd. 
 • Säkerställande och efterlevnad av höga säkerhets- och kvalitetsstandarder 
 • Garanterad spårbarhet av sålda plomber 

Unisto Hi-Genius-bultplomb har testats av MIRDC, Taiwan i enlighet med ISO 17712 uppfyller helt de höga säkerhetskraven för nivå H (högsäkerhetsplomb). Högsäkerhetsplomben (H) är en plomb som syftar till att motverka obehörig öppning och stängning av plomben utan att det lämnar spår efter sig. Verktyg som bultsaxar eller avbitartänger krävs för att avlägsna högsäkerhetsplomber. 

Dessa certifikat delas ut baserat på både externa och interna tester som utförs enligt ISO 17712.

Extern testning: 

 • Test av dragstyrka  
 • Test av sjuvhållfasthet
 • Test av böjhållfasthet  
 • Test av slaghållfasthet 

Aktuella Unisto ISO 17712-certifikat: 

Intern testning: 

Test för synlig åverkan, avsnitt 6 

I enligt med ISO 17712, avsnitt 6, fastställs skriftligen lämpliga åverkanstest, de genomförs och testresultaten dokumenteras. Syftet med dessa manipulationstester är att säkerställa att H-plomben inte kan öppnas och stängas igen utan att lämna synliga spår av åverkan. Om det finns synliga spår av åverkan har plomben klarat testet. 

Vår högsäkerhetsplomb Hi-Genius har klarat alla interna och externa tester och är därmed visat sig vara en manipuleringsäker säkerhetsplomb av hög kvalitet. 

Du hittar vårt högsäkerhetscertifikat – länk till certifikat i enlighet med ISO 17712, avsnitt 6 – här.

Du hittar mer information om ISO 17712 på  www.iso.org 

Mer information om testlaboratorierna Dayton T. Brown i USA eller MIRDC i Taiwan finns på: www.dtb.com eller www.mirdc.org.tw/english/

Tveka inte att kontakta oss om du behöver ytterligare information.