Funktion och krav på Unistos säkerhetsplomber

Risken för stöld och kriminell verksamhet ökar med värdet på det gods som transporteras och kraven på säkerhetsplomber ökar i sin tur. Följande punkter påverkar vår policy vid design av högkvalitativa säkerhetsplomber: 

 • Säkerhetsplomber ska visa om en låsenhet redan har öppnats 
 • Intrångsskydd genom att göra manipulation praktiskt taget omöjlig, svårare eller åtminstone tidskrävande 
 • Tillföra funktioner för synlig åverkan för att visualisera obehörig manipulation av säkerhetsplomben 
 • Förhindra att komponentdelar byts ut 
 • Undvika att plomben går sönder av misstag på plats 

Dessa krav innebär som regel användning av plomber gjorda av flera olika komponenter och material. Tillsammans med kundlogotyp, serienumrering, streckkod, datamatriskoder mm. säkerställs att varje plomb är unik och inte kan bytas ut. 

Varför ska du undvika att köpa säkerhetsplomber genom en Internet-portal?

Varför plomberar du behållare, till exempel fraktcontainers, duty-free-vagnar, fat mm.?

Naturligtvis för att skydda det värdefulla innehållet i dessa behållare. Därför bör du försöka hitta bästa möjliga plomber. Vår åsikt är att det bara kan uppnås genom kompetent rådgivning.

Idag finns det möjlighet att köpa plomber på olika Internet-portaler, till exempel Ebay. Vet du vem du köper av då? Det är inte säkert att det är ett seriöst företag och du kan inte vara säker på att den köpta plomben är unik. Du handlar absolut anonymt. Sådana plomber köps ofta för kriminella syften, eftersom de enkelt kan manipuleras.

Goda partnerskap kräver förtroende och visshet.

Därför är det mycket som talar emot att köpa plomber på en Internet-portal. Vi har listat några argument mot det: 

 • Det är inte garanterat att de är unika (nummer/streckkod, färg, logotyp)
 • Spårbarheten är inte garanterad
 • Vad skulle hända om du får ett akut problem med plomben? Om problem uppstår har du ingen kontaktperson och efter inköpet ingen eftersupport.
 • De relevanta certifikaten finns inte att få (ISO 17712, miljö, REACH etc.)
 • Leveranssäkerhet under flera år är inte säkrad
 • Hur kan du försäkra dig om att du valt den bästa lösningen för era behov om du inte får någon rådgivning?
 • Eftersom du inte vet var plomben kommer ifrån är risken för bedrägeri mycket stor. Du kan tyvärr inte utesluta kriminellt ursprung.

Unistos erfarenhet blir din säkerhet

Med Unisto är du i goda händer: Du drar fördel av över 90 års erfarenhet av tillverkning av säkerhetsplomber och får kompetent rådgivning på plats av våra säkerhetsexperter. Du får tillgång till högsta kvalitetsstandard, tillförlitlighet och rådgivning i hela världen, även efter leverans.

Så många fördelar och sådan tillförlitlighet kan ingen Internet-portal garantera.

Kontakta oss och utmana oss. Vi ser fram emot att höra av dig! 

Klassificering av plomber – översikt

Indikativ säkerhetsplomb 
Plomb som är designad och tillverkad av material som enkelt kan brytas för hand eller genom att använda ett enkelt klippverktyg eller sax. 

Säkerhetsplomb 
Plomb som är designad och tillverkad av material som ger ett begränsat skydd mot obehörig åtkomst och kräver enkla verktyg för borttagning.  

Högsäkerhetsplomber

Plomb som är designad och tillverkad av material som metall eller metallkabel med syfte att fördröja intrång. Högsäkerhetsplomber måste i allmänhet tas bort med kraftiga bultsaxar eller avbitartänger.

Den fysiska hållfastheten för plomberna avgörs av ett drag-, klipp-, böj- och slagtest. 

Mekaniska tester – för klassificering av säkerhetsplomber måste följande testas: 

 • a) Slagtest: 
  För att fastställa motståndskraft vid 18 °C och -27 °C måste ett slagtest utföras. Slagtestet genomförs i tre faser. I varje fas måste en definierad kraft brukas på plomben fem gånger (15 gånger totalt). 
 • b) Dragtest:  
  För att testa hållfastheten hos en plombs stängningsmekanism måste ett dragtest utföras.
 • c)  Böjtest:
 • För att fastställa en plombs hållfasthet under en böjningsbelastning måste böjtestet utföras (för att fastställa den hållfasthet som krävs för att böja plomben i 90° inom 3 sekunder). 
 • d)   Skärtest:   
  För att testa en plombs hållfasthet mot att skäras med ett skärblad, som en bultsax, måste ett skärtest utföras. 

Viktigt: Alla säkerhetsplomber måste kontrolleras för all typ av manipulation. 

Typer av säkerhetsplomber

Säkerhetsplomber i plast 

Plastplomber är tillverkade av olika typer av plastmaterial och används huvudsakligen som en indikator på manipulation eller obehörigt intrång. Plastplomberna är utformade på ett sådant sätt att det går att se om ett manipulationsförsök eller en stöld har skett. Eftersom en bruten plastplomb indikerar manipulation kallas de ofta indikativa plomber.

Det finns olika kategorier av plastplomber, men de är huvudsakligen utformade som plomber med justerbar längd (kallas även plomber med varierbar längd eller plomber som dras åt), plomber med fast längd, hänglåsplomber eller plomber till bärlådor. Beroende på användningsområde, typ av behållare som ska plomberas och krav på säkerhetsnivå, är en typ av plastplomb bättre för ändamålet än de andra. Typiska användningsområden är till exempel väskor, vagnar för flyg- och cateringsektorn, lådor, trummor, rullburar, mm.

Oftast kan plastplomberna anpassas med en kundlogotyp och de är garanterat unika tack vare unik numrering och streckkod. 

De olika färgerna som finns för plastplomber gör inte bara att plomben kan anpassas, utan kan även underlätta kundens logistiska process. 

Säkerhetsplomber av metall 

 • Plomber av metallband/metallklämma tillverkade i metall används oftast för att tillhandahålla ett barriärskydd.   
 • Båda plomberna erbjuder den högsta nivån av barriärskydd och är tillverkade av två metalldelar som sitter ihop med en låsmekanism. 
 • Kabelplomber består av en stålkabel som sitter fast i ena änden av låsmekanismen på själva plomben. 

Återanvändbara säkerhetsplomber 
Återanvändbara plomber består av en återanvändbar huvuddel som kan förseglas med en plomb för engångsbruk. 

Elektroniska plomber   

Elektroniska plomber är vanligtvis återanvändningsbara. Generera unik tidpunkt, datum och nummer varje gång plomben stängs och öppnas. Registrera alla plomberings- och öppningshändelser.

Etiketter för skydd mot åverkan
Etiketter för skydd mot åverkan kan fysiskt fästas på en yta och som lämnar spår, går sönder eller visar att försök till borttagning eller manipulation gjorts. 

Välja rätt säkerhetsplomb för jobbet

Eftersom många faktorer spelar en avgörande roll för att fastställa rätt säkerhetsplomb för jobbet, tror vi att bara expertråd från våra specialister på säkerhetsplomber kan leda till att den perfekta säkerhetsplomben väljs för en specifik tillämpning. 

Följande faktorer avgör vad som är rätt plomb för ett visst syfte: 

 • Vilken typ av enhet behöver plomberas? Till exempel: långtradare, containrar, penningkassetter, el- eller vattnenmätare, fat, säckar, vagnar, dörrar, lådor, packlårar, kistor, väskor, mm. 
 • Under vilka omgivande temperaturförhållanden ska plomberna användas? 
 • Hur länge ska säkerhetsplomben sitta på den plomberade enheten? 
 • Vill du ha en plomb som är lätt att ta bort eller en barriärplomb? 
 • Hur länge ska den plomberade enheten lämnas obevakad? 
 • Hur värdefullt är innehållet? 
 • Vilket typ av numreringssystem krävs för tillämpningen (sekventiellt eller slumpmässigt)?  
 • Måste serienumret kunna läsas elektroniskt? Vilken typ av streckkod? 
 • Vilka är logistikkraven? (behövs olika färger?) 

Vårt erfarna säkerhetsteam ger expertråd som passar dina individuella tillämpningar och krav.